ДНЗ «Сонечко» м.Перемишляни
Правила прийому

 

 

Положення

про порядок електронної реєстрації та прийом дітей до дошкільного навчального закладу «Сонечко»     м.  Перемишляни

1. Загальні положення.

 

1.1.Загальна електронна реєстрація дітей до дошкільного навчального закладу «Сонечко»     м.  Перемишляни (далі –ДНЗ), що є у комунальній власності територіальної громади м.Перемишляни здійснюється з метою:

- забезпечення права дитини на доступність здобуття дошкільної освіти у ДНЗ м. Перемишляни;

-  спрощення процедури обліку дітей м. Перемишляни, бажаючих відвідувати  ДНЗ м. Перемишляни;

- забезпечення рівності умов кожної дитини для повної реалізації її здібностей, таланту, всебічного розвитку;

- забезпечення доступу до інформації про ДНЗ м. Перемишляни -  запровадження єдиного підходу щодо прийому дітей у ДНЗ м. Перемишляни.

1.2.Положення розроблене згідно Конституції України  , Законів України   «Про освіту», «Про дошкільну освіту»,«Про місцеве самоврядування в Україні», Положення про дошкільний навчальний заклад та визначає порядок набору дітей у ДНЗ «Сонечко» м. Перемишляни (далі Порядок).

1.3. У цьому Положенні наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

-загальний електронний реєстр дітей до ДНЗ (далі Реєстр) – єдина комп'ютерна база даних дітей, стосовно яких подані заяви на зарахування до ДНЗ «Сонечко» м. Перемишляни;

держатель Реєстру– ДНЗ «Сонечко» м. Перемишляни;

реєстратор – особа, призначена наказом керівника ДНЗ, уповноважена держателем Реєстру, яка здійснює внесення (зміну, виключення) інформації до Реєстру, надання інформації з Реєстру та виконує інші функції, передбачені цим Положенням;  

заявник – особа, що висловила бажання внести дані її дитини до Реєстру.

 

2. Порядок внесення відомостей про дітей, які будуть відвідувати ДНЗ.

 

2.1. Наявність в Реєстрі інформації про дітей, які будуть відвідувати ДНЗ, є обов’язковою умовою зарахування дитини до дошкільного навчального закладу.

2.2. Внесенню до Реєстру підлягає наступна інформація: 

Про дітей:

·       прізвище, ім'я, по батькові;

·       дата народження;

·       стать;

·       серія та номер свідоцтва про народження, дані про документ;

·       інформація про пільгову категорію (за наявності);

·       домашня адреса;

·       додаткова інформація (наявність пільг);

·       бажана дата зарахування.

Про батьків:

·       прізвище, ім'я, по батькові батька або матері, або осіб, що їх замінюють;

·       стать;

·       електронна адреса;

·       контактні дані (мобільний, домашній, робочий телефони)

·       навчальний заклад, який має відвідувати дитина;

·       бажана група зарахування.

2.3. Внесення до Реєстру інформації про дітей здійснюється безпосередньо батьками, або особами, що іх замінюють на сайті sadok.loda.gov.ua. Для цього необхідно спершу ознайомитися з інструкцією. Після успішної реєстрації для кожної заявки присвоюється порядковий номер в черзі згідно із датою та часом  відсилання заявки.

2.4. Заявник несе персональну відповідальність за надану інформацію в реєстраційній карточці. 

2.5. Вилучення відомостей про дітей здійснюється:

- на підставі наказу про зарахування дитини до ДНЗ;

- у разі реєстрації однієї й тієї ж дитини до ДНЗ "Сонечко" м. Перемишляни більше ніж одного разу.

- у разі порушення термінів подачі заяви на зарахування до ДНЗ та переліку документів, визначених цим Положенням;

- у разі фальсифікації персональних даних в заявці (ПІБ, дата народження, серія та номер свідоцтва про народження, відсутність документів, які підтверджують пільги).

2.6. Присвоєння порядкових номерів реєстрації здійснюється при внесенні відомостей про дитину в порядку загальної черги та розподіляється за віковою групою. Дата та час реєстрації не підлягає зміні за жодних умов.

2.7. Ознайомитись з відео інструкцією щодо реєстрації до ДНЗ можна за помиланням https://youtu.be/3Fx5UudPpM0

3. Порядок прийому дітей до дошкільного навчального закладу.

 

Прийом дітей у дошкільний навчальний заклад  здійснюється керівником ДНЗ протягом календарного року згідно:

 

  •  заяви батьків або осіб, які їх замінюють;
  • медичної довідки про стан здоров'я дитини з висновком лікаря, що дитина здорова та може відвідувати дошкільний навчальний заклад;
  • довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення;
  • свідоцтва про народження дитини.

 

4.Порядок набору дітей у ДНЗ «Сонечко» м. Перемишляни.

4.1. Прийом дітей до дошкільного навчального закладу «Сонечко» м. Перемишляни  здійснюється керівником ДНЗ відповідно до списків, сформованих базою даних реєстру відповідно до черговості подання заяв із врахуванням пільгових категорій дітей, упродовж періоду комплектації груп раннього та молодшого дошкільного віку (липень-серпень-вересень) поточного року та протягом року для інших вікових груп при наявності місць у ДНЗ.

4.2.1.Прийом дітей у дошкільний навчальний заклад  здійснюється керівником ДНЗ протягом календарного року згідно:

 

  •  заяви батьків або осіб, які їх замінюють;
  • медичної довідки про стан здоров'я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати дошкільний навчальний заклад;
  • довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення;
  • свідоцтва про народження дитини.

4.2.2.Першочергове право на здобуття дошкільної освіти в ДНЗ "Сонечко" м.Перемишляни (при умові обов'язкової електронної реєстрації до ДНЗ) надається дітям обох працюючих батьків за наявних довідок з місця роботи. 

4.2.3 Списки дітей у новостворені групи формуються у лютому місяці з врахуванням поданих батьками документів до 20 лютого, які підтверджують право на позачергове та першочергове право здобуття дошкільної освіти у ДНЗ "Сонечко" м. Перемишляни.

4.3.Позачергово зараховуються діти усіх пільгових категорій (20%  від загальної кількості місць), про що вносяться дані в картку електронного обліку.

4.3.1До пільгової категорії відносяться:

4.3.1.Діти-інваліди, які не мають протипоказань до відвідування ДНЗ.

4.3.2.Діти батьків – інвалідів I групи.

4.3.3. Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування.

4.3.4.Діти учасників ліквідації наслідків катастрофи на Чорнобильській АЕС, потерпілих від екологічного та іншого стихійного лиха, аварій, катастроф.

4.3.5.Діти працівників правоохоронних органів.*

4.3.6. Діти працівників дошкільного закладу  у разі виходу на роботу.

4.3.8.Діти одиноких батьків (виключно вдів, вдівців).

4.3.9.Діти, які перебувають під опікою (піклуванням).

4.3.10.Діти військовослужбовців, в тому числі таких, які проходять строкову службу.

4.4. Прийом дітей у новостворені групи проводиться у липні-серпні місяці. У випадку недоукомплектування груп керівник ДНЗ  здійснює прийом  упродовж календарного року (відповідно до списків, сформованих електронною базою даних).

4.5. Остаточний список дітей по групах в ДНЗ формується в останній декаді серпня поточного року.

4.6. Всі групи комплектуються відповідно до віку та нормативів наповнюваності, санітарно-гігієнічних норм і правил утримання дітей у дошкільних навчальних закладах.

4.7. Питання переведення дітей в іншу групу в ДНЗ «Сонечко» м. Перемишляни завідувач здійснює  самостійно.

4.8. У випадку недоукомплектування груп керівник ДНЗ здійснює прийом дітей упродовж календарного року відповідно до списків, сформованих базою даних.  

4.9.Контроль за комплектацією груп дітьми покладається на керівника дошкільного закладу.

4.10. Завідувач  дошкільного навчального закладу проводять прийом документів для зарахування дитини у ДНЗ лише при наявності даної дитини у списку дітей, сформованих базою даних реєстру відповідно до черговості подання заяв, які можуть бути зараховані до ДНЗ в поточному році.

4.11. Діти, які були у базі електронного реєстру та не   забезпечені місцем в ДНЗ в попередньому році, при формуванні новоствореної групи першочергово будуть забезпечені в наступному році відповідно до черги. 

4.12. Реєстратор, на підставі наказу керівника ДНЗ про зарахування дітей до ДНЗ «Сонечко» м. Перемишлян, вилучає заявки із  електронної черги.

 

5. Забезпечення доступу до Реєстру

 

5.1. Доступ до всіх персональних даних заявника відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» має лише держатель Реєстру та реєстратор, який  використовує персональні дані заявника виключно в межах виконання своїх повноважень.

5.2.Реєстратор несе відповідальність за внесення, збереження  та захист персональних даних заявника.

5.3. Заявник має право та можливість після реєстрації даних про дитину роздрукувати дані про дату реєстрації в черзі та порядковий номер черги.

 

6. Прикінцеві положення.

 

6.1. Заявник має можливість самостійно стежити за черговістю своєї заявки в Реєстрі. Про можливість зарахування заявника  повідомляє відповідальна особа  ДНЗ  за 30 днів до створення групи.

6.2. Внесення відомостей до Реєстру, доступ до інформації Реєстру відбувається на безоплатній основі.

6.3.Особи, винні в порушенні порядку внесення інформації до Реєстру та порядку прийому дітей до ДНЗ несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

 

6.4.Список дітей у ектронній реєстрації до ДНЗ може змінюватись у разі:

- вилучення з бази даних дітей, котрі зареєстровані більше одного разу до ДНЗ;

- вилучення з бази даних дітей у разі внесення недостовірних даних чи фальсифікації інформації;

- зарахування в ДНЗ дитини із електронної реєстрації;

- перенесення заявки в електронній базі ДНЗ у разі неправильної реєстрації у вікову групу.